16-04-24 ξεταστέας ύλης για το έτος 2024 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2024 για
τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για
την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση απο-
φοίτων Γ’ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ’
τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Δείτε τη νέα απόφαση