Αρχική σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις (19-10--2021) - Τρόπος εξέτασης των εξεταζόμενων μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2022

(19-10--2021) - Τρόπος εξέτασης των εξεταζόμενων μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις 2022

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 4677 Β΄2021 στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι του Γενικού Λυκείου στις πανελλαδικές εξετάσεις 2022 και εφεξής. Είναι διαθέσιμο από τον σύνδεσμο