Αρχική σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις 16-04-24 Καθορισμός εξεταστέας ύλης σχολικό έτος 2023-2024.

16-04-24 Καθορισμός εξεταστέας ύλης σχολικό έτος 2023-2024.

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα
των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου που εξε-
τάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυ-
τήριες εξετάσεις για το σχολικό έτος 2023-2024.

Δείτε τη νέα απόφαση