Αυτοαξιολόγηση

 

Στους παρακάτω συνδέσμους υπάρχουν πληροφορίες αναφορικά με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μας μονάδας.

 

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έγου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

Σχέδιο Δράσης: Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού

Σχέδιο Δράσης: Ενασχόληση με ομίλους, σχολικές δραστηριότητες, προγράμματα

Εκπαιδευτικό Υλικό

Έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης